اسپیلت یونیت

کاربرد اسپلیت یونیت در واحدهای مسکونی، اداری و یا تجاری کوچک می باشد. این سیستم از دو بخش تشکیل شده است. بخش خارجی آن در تراس و یا پشت بام و بخش داخلی در داخل فضای کاربری نصب می گردد. یکی از عیوب آن نسبیت به داکت اسپلیت این است که بخش داخلی آن تنها در یک اتاق و به صورت آشکار نصب می گردد و برای اتاق های می بایست از یونیت های اضافی استفاده کرد که این عامل باعث هزینه بیشتر و همچنین اشغال فضای بیشتر به دلیل نصب کندانسورهای متعدد می گردد.