برج خنک کننده

برای خنک کردن آب گرم شده در داخل کندانسورها و صرفه جویی در مصرف آب، آب گرم شده را به برج خنک کننده هدایت می کنند. در داخل برج خنک کننده جریان آب و هوا در خلاف جهت هم قرار می گیرند که بالاترین راندمان را داشته باشد. آب خنک شده توسط جریان هوا دوباره به سیکل تهویه مطبوع و تبرید برگشت داده می شود.