روف تاب پکیج

  • این سیستم نیاز به لوله کشی های طویل ندارد.
  • از طریق ترموستات های اتاقی قابلیت کنترل دارد.
  • این سیستم یک واحد مستقل بوده و برای مکانهایی با متراژهای زیاد مناسب است.
  • این سیستم علارغم اینکه به هیچ سیستم دیگری نیاز ندارد، می تواند کارکرد یک سیستم هواساز را نیز داشته باشد.