ساختمان اداری سام

نام پروژه: ساختمان اداری سام

مکان پروژه: منطقه 5 تهران، جنت آباد

متراژ پروژه: 1500 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1397