ساختمان اداری فرناز

نام پروژه: ساختمان اداری فرناز

لوله کشی سیستم های آتش نشانی (اسپرینکلر،Fire box)

مکان پروژه: منطقه 1 تهران، دزاشیب

متراژ پروژه: 2100 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1400