ساختمان مسکونی آرش

نام پروژه: ساختمان مسکونی آرش

مکان پروژه: منطقه 5 تهران، خیابان جنت آباد

متراژ پروژه: 2300 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1396