ساختمان مسکونی اطلس

نام پروژه: ساختمان مسکونی اطلس

مکان پروژه: منطقه 1 تهران، نیاوران

متراژ پروژه: 1550 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1395