ساختمان مسکونی سپهر

نام پروژه: ساختمان مسکونی سپهر

مکان پروژه: منطقه 3 تهران، خیابان شریعتی

متراژ پروژه: 2450 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1398