ساختمان مسکونی مروارید

نام پروژه: ساختمان مسکونی مروارید

مکان پروژه: منطقه 2 تهران، خیابان گیشا

متراژ پروژه: 2600 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1400