ساختمان مسکونی ناهید

نام پروژه: ساختمان مسکونی ناهید

مکان پروژه: منطقه 1 تهران، خیابان اندرزگو

متراژ پروژه: 1950 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1398