ساختمان مسکونی 5 واحدی

نام پروژه: موتورخانه ساختمان مسکونی 5 واحدی

مکان پروژه: منطقه 5 تهران، خیابان مهران

متراژ پروژه: 2800 متر مربع

تاریخ اجرای پروژه: 1394