سالن اجتماعات و مرکز همایش های المهدی

نام پروژه: سالن اجتماعات و مرکز همایش های المهدی

مکان پروژه: منطقه 4 تهران، تهرانپارس

متراژ پروژه: 28000 متر مربع

تاریخ پروژه: 1400