مجتمع تجاری اداری الماس

نام پروژه: مجتمع تجاری اداری الماس

مکان پروژه: منطقه 22 تهران، دریاچه چیتگر

متراژ پروژه: 11000 متر مربع

تاریخ پروژه: 1398