یونیت هیتر

یونیت هیترها عموما برای گرمایش سالن های ورزشی، کارخانجات، سوله ها و انبارها مورد استفاده قرار می گیرند. یونیت هیترها در سه نوع کارکردی با آب گرم، بخار آب و الکتریکی تولید می شوند.